دخترک بنفش پاییزی...

طراح، گرافیست و عکاس و بطور کلی یه دختر 29 ساله ی دیوونه ! که فکر میکنه تا ابد 17 ساله می مونه !

شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
6 پست
تیر 94
8 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
11 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
10 پست
شهریور 93
13 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
8 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
12 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
18 پست
آذر 91
18 پست