دارم  می رم یه جایی یه کاری بکنم!!

برای زندگی بهتر 

ایشالاه به خیر و سلامتی انجام میشه!

برگشتم خبر میدم

دعا کنید به خیر بگذره و خدا همرام باشه خیال باطل

ببخشید که خیلی گنگه!

/ 2 نظر / 5 بازدید
Lithium

برای خیری کار شما دعا میکنم دوستم .

فلرتیشیا

ایشالا با خوبی درست میشه. خبرش رو بعدا بده صدفی...