همون هوایی که میتونه همیشه دگرگونم کنه...

همون هوایی که تو هر حال و روزی باشم نمی تونم نسبت بهش بی تفاوت باشم..

همون هوایی که من و هوایی می کنه..

 

 

 

دوتایی زیر باروون میخوام چی...


/ 2 نظر / 5 بازدید
فلرتیشیا

وای چهقدر از خوندن این خط ها خوشحال شدم عزیزم. عکس ها واسه من باز نمیشه.[ناراحت] امیدوارم پیاده روی های دو نفره ی قشنگی در انتظارت باشه...[ناراحت]

فلرتیشیا

منظورم اینکه در آینده کلی دونفره های قشنگ با هر شخصی دلخواه مثلن همین آقای جک من گوگولی داشته باشی![نیشخند] به خدا منظور بدی نداشتم!!