خواب های عوضی!

 

 

خواب دیدم زمان امتحان عملی ارشد شده و من سر جلسه ام. اونوقت پروژه بهمون پرسپکتیو دو نقطه ای دادن!!! یعنی من هنگگگگگگگگگگگگگگگگگ که چرا تو این مدت تمرینش نکردیم. اونوقت فقط من ناراحت این بودم که چرا به ما بچه های گرافیک، پروژه های معماری دادن! ما رو چه به پلان و نما دو نقطه ای سه نقطه ای و... آخراشم بیخیالش شدم و به دانشگاه آزاد فکر میکردم!!   خیال باطل

خواب دیدم مریضم و دارم میمیرم و یه حس عجیب غریبی دارم برای خودم. بیشتر ولع و طمع داشتم که به خواسته هام نرسیدم و دیدی جونمرگ شدم؟!!!

خواب دیدم مریضه و تمام این مدت میدونسته و نگفته... یه حس وحشتناک مثل مرگ.....

از خواب پریدم و اونقدر خوشحال شدم که همه ی این عذاب ها نو خواب بوده نه واقعیت و کلی خدارو شکر کردم....

خواب دیدم...

صبح خیلی خسته و کلافه بودم... تمام شب با این داستان های عذاب دهنده دست و پنجه نرم کرده بودم و تمام انرزی ام به ... رفته بود....الانم خسته ام...

/ 4 نظر / 7 بازدید
Lithium

اینجور خواب ها چنان خستگی رو دوش آدم میذاره که تا چند روز انرژی منفیش رو آدم میمونه .

فلرتیشیا

من شب هایی که کابوس می بینم ، روزم کامل به فنا می ره.

Orchid

امان از این خوابهای مزخرف.