روزگار ما رو جدا کرد... یه غروب تو نوجوونی...

 

 

×نمی دونم کجایی / چیکار می کنی... خوبی سلامتی شادی؟

از همون 12-13 سال قبل فقط اون شب خونه ی خاله رو یادمه که با آرزو راجع بهت حرف میزدیم و در واقع اون داشت برام ماجرای رفتنت رو تعریف میکرد... از اون شب تو حیاط بودن و اشک و زاری و ناباوری ام رو خوب یادمه...

رفیق شفیق و خواهر نداشته ام...

کسی که تو کودکی هام موقع های تنبیه و گریه زاری اسم تو رو صدا میزدم!!

رفتی بدون خداحافظی... امیدوارم خوب باشی... به همه آرزو ها و  هدف هات رسیده باشی... خوشحال باشی...

تولد 27 سالگی ات مبارک...

/ 1 نظر / 6 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم