/ 4 نظر / 5 بازدید
پاییزفصل زیبا

عاشق باشیم................ اما قبل از آن عشق را بشناسیم............... عاشق باشیم ............ وعشق را با واِژه های مختلف هجی نکینم .......... عشق (کلمه )است......... عاشق باشیم............ عشق حسی ست که هیچ وقت کهنه نمی شود......... حسی ست که با گذر زمان تازه تر می شود............. عاشق باشیم وعشق رابشناسیم........با تبریک عید بزرگ فطر بهترین ها را برای شما آرزو دارم ....[گل][گل][گل][گل]

فلرتیشیا

سهم خوبیست والا!

نیلوفر

اوف گفتی پائیز منم خیلی منتظر پائیزم اول که از این تابستون کوفتی گرم و تفتیده متنفرم دوم که انشاله آخر پائیز این سفر سختی که در اون قرار گرفتم به پایان میرسه این سهمه که داری کم نیستا اون هفته یه روز از همین سهم پلاکت منو 12 هزارتا آورد بالا [نیشخند]