sick of all the lies

 

بابا من یکی که دیگه خسته شدم . خنثی

اصلا کی شنبه میاد؟

هیچوقت اینقدر منتظر اومدن شنبه نبودم!

حالا فکر نکنین که خیلی مشتاق افتادن اون اتفاق مرتبط با جمعه هستم ها!!!

نخیر! بنده میخوام فقط هر چه زودتر از شر این اس های تبلیغاتی. انواع و اقسام فلایر و تراکت و سی دی های تبلیغاتی و این همه آدم های دوست نداشتنی که هر روز صب عکس های است.ود.یویی خشک و متظاهر گونه شون رو در و دیوار و ماشین و  هر سطحی قابل امکانی!!چسبونده شده راحت بشم! حتی همین پرشین هم گوشه گوشه ی صفحاتشو به این تبلیغات اختصاص داده! حالمون بهم خورد بابا دس از سرمون بردارین!

/ 1 نظر / 7 بازدید