هیولای درون

 

 

هم به خودم حق میدم هم از خودم خجالت می کشم 

نمیدونم یهو اینهمه خشم و پرخاشگری از کجا تو وجودم سرازیر میشه...

یه وقت هایی اونقدر ترسناک میشم که انگار من نیستم

از خودم میترسم... از اینکه عقلمو از دست بدم.. از اینکه یه کار وحشتناک بکنم...

دیشب هم اونهمه عشق و شور و رویاهای قشنگ در کسری از ثانیه به فریاد های گوش خراش و حرکات عجیب ختم شد... یعنی اگه خودم نترسیده بودم تا کجا میتونست پیش بره؟ اون کارد آشپزخونه... میتونستم تو همون لحظه یه کار وحشتناک باهاش بکنم.... اون جنون آنی... اصلا اون لحظه نفهمیدم که چیکار کردم.. تا چند دقیقه بعد که دیدم به خودم جدا آسیب رسوندم.....

این منم... این آدم ترسناک....

/ 1 نظر / 3 بازدید
فلرتیشیا

وای صدفی منم از این جنون های آنی می ترسم...قبلنها خیلی خوب می تونستم خودم کنترل کنم اما الان به خصوص در مقابل همسر یهو عصبانی میشم . خوبی الان دختر جان؟ خوبی تو ؟؟ مواظب خودت باش... فکر کنم اینقدر چیزهای ریز و درشت رو تو خودمون میریزی که وقتی منفجر میشم دیگه همه چیز می پاشه.