× باید دوره بیافتیم تو در و همسایه و دوست و آشنا طلب هایی که از یک ماه تا 3 سال!!! مونده رو وصول کنیم! کم مونده برم شر خر استخدام کنم! 

------

یه چیزای دیگه هم باید اضافه بشه! بعدا

/ 3 نظر / 3 بازدید
mohammadtehrani

واقعا چرا موقعه پول گرفتن همش در دسترس هستند وموقعه پس دادن اصلا یادشون میره؟؟؟؟؟

فلرتیشیا

یعنی کلی آدم پولت رو خوردن؟! حالت چطور صدفی؟ اوضاع چطوره؟[قلب]