از همون سه شنبه ی قبلی که دوستام پیشم بودن ناهار و بالای منبر رفتن و فخر فروختنم راجع به اینکه من هر ساعت شبانه روز اگه بخوابم یا نخوابم صب ساعت 7 یا نهایت نهایتش 8 بیدارم... هر روز به طرف اعجاب آوری , خواب موندم !   :|  

دیروز صب که کلا شاهکاری بود برای خودش اصلن! ساعت 12 خوابیدم و ساعت 9 صب بیدار شدم! اصلن هم یادم نمیاد کی الارم گوشیمو خاموش کردم. بعدش هم که دیدم دیر شده  برا خودم رفتم د×و×ش گرفتم و ساعت 10 رفتم سر کارم!

____________________________________________________________

حالا من نمی خوام پاییزم تموم بشه چی!..................


 

/ 1 نظر / 4 بازدید
فلرتیشیا

منم چند وقته هی خواب می مونم. این دو هفته که هر وقت صبح زود بیدار میشدم قبل ار ناهار از شدت خواب می افتادم. این همسر ما هم هی میگفتی خرس قطبی شدی!