...

.

.

چقدر رقت انگیزم....

درست همون جایی که برای تو اسمایل یاهوو  می فرستم و میگم که خوبم و رو به راه... که زندگی عالیه و در جریان... که من حالم خوبه... اشکان مریض نیست... زندگی ام آرومه و دغدغه ای ندارم این روزها...همون موقع که دارم زار می زنم اینور مانیتور و قلبم هزار پاره هست از همه چی.... از تنهایی و دلتنگی و نگرانی و آشفتگی و استیصال...

و چقدر امیدوارم که حرفهای قشنگمو باور کنی... که شک نکنی به دروغ های شاخدار مصلحتی ای که این روزها بر خلاف قبل شاید استعدادی هم پیدا کرده باشم در گفتنشون....

/ 2 نظر / 8 بازدید
َAli

یک ساعت که آفتاب بتابد خاطرات آن همه شبهای بارانی از یاد میرود. این است حکایت آدمها. سلام با شبهای بارانی منتظر حضوت هستیم.خوشحال میشیم اگه افتخار بدی و به ما سر بزنی.

فلرتیشیا

صدفی تو هنوز بهتر نشدی؟! خیلی ظول کشیده دختر. تو که با این دلتنگی و با این فاصله ها کاری از دستت بر نمیاد. سعی کن سرت رو با همون کارهایی که با انگیزه شروع کردی گرم کنی. الان که کاری نمی تونی واسه این دلتنگی کنی. فقط بیشتر اذیت میشی. مواظب دخترک بنفش پاییزی ما باش! اگه حواست بهش نباشه من می دونم و تو!![بغل][قلب]